Vleesboerderij Garritsen van A-Z

Vleesboerderij Garritsen van A-Z

Glamping, Vleesboerderij, evenementen, winkel, BBQ, snackwagens of worstenmakerij. Wat doen ze nou eigenlijk aan de Wolfstraat? Vanaf de bouw in 1913 is boerderij “De Scheurweide” aan de Wolfstraat 5 een traditioneel gemengd bedrijf met varkens, koeien en akkerbouw...
Notulen Jaarvergadering 19-1-2023

Notulen Jaarvergadering 19-1-2023

Agenda: Opening door de voorzitter Notulen ledenvergadering 10-04-2019 Bestuurszaken ➢ Rooster van aftreden 2020: Yvonne te Kamp – opgevuld door Rik Ringenier. Anneke Groot Roessink – niet herkiesbaar. Janny Lenselink – opgevuld door Gerrie Rap- Roozen. ➢...
Buddy to Buddy Bronckhorst

Buddy to Buddy Bronckhorst

Binnenkort start Buddy to Buddy Bronckhorst een nieuwe matchingsronde. De organisatie zoekt mensen die in vier maanden tijd een nieuwe dorpsgenoot, iemand die naar Nederland gevlucht is, willen leren kennen. Samen ga je leuke dingen doen en leer je elkaars cultuur...
Bijeenkomst Wonen in Toldiek

Bijeenkomst Wonen in Toldiek

Op 29 november is een drukbezochte bijeenkomst geweest en dit zijn de verslagen van die avond. Notulen bijeenkomst wonen 29 november Downloaden Bijlage A Voorlichting presentatie Wonen in Toldiek Downloaden Bijlage B presentatie gemeente Bronckhorst Downloaden...
Lichtjesroute 2022!

Lichtjesroute 2022!

Meld jouw buurt voor 1 december aan bij Hermien groot Tjooitink. Aanmelden kan via de mail: m.franken490@upcmail.nl. In de aanmelding graag het IBAN nummer vermelden waar de tegemoetkoming van €150,- naar overgemaakt kan worden en de locatie van de versiering. Kies...

Wonen in Toldiek

Sinds de oprichting van Toldieks Belang in 2006 heeft deze dorpsbelangenorganisatie zich jarenlang sterk gemaakt voor het realiseren van senioren- en starterswoningen in Toldijk. Jarenlang was er een bouwstop in de gemeente Bronckhorst maar sinds 2019 kwamen er nieuwe...
Ruimte voor Wonen

Ruimte voor Wonen

De gemeente Bronckhorst wil dat iedereen, jong en oud, goed kan wonen en kan blijven wonen. Daarom is in juli 2019 de nieuwe woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ 2019-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit gaf voor starters en mensen die op zoek zijn naar...
Buurtpreventie

Buurtpreventie

Beste inwoners van Toldijk, Inwoners hebben een enveloppe gehad  van ToldieksBelang. Hierin vondt u een sticker met het logo van de buurtpreventieapp, een sticker met daarop kort de instructie (SAAR) en een brief waarin alles wordt toegelicht. Deze kunt u terug vinden...
Glasvezel

Glasvezel

Er zijn voorlichtingsavonden geweest over dit onderwerp.  Aanbieding De bewoners in de kern van Toldijk, die zijn aangesloten op de kabel, hebben vorige week een brief ontvangen over glasvezel van Glasvezel buitenaf. Glasvezel buitenaf wil de kern van Toldijk gaan...
Aardgasvrij wonen

Aardgasvrij wonen

Aardgasvrij wonen in Toldijk Inleiding Nederland gaat langzaam maar zeker afscheid nemen van aardgas als warmtebron en voor andere doeleinden. Dat wordt een hele uitdaging en één ding is zeker: samen met bewoners gaan  gemeenten, provincies, waterschappen en...
Samen boodschappen doen

Samen boodschappen doen

De BoodschappenSamenBus Mevrouw Lammers woont alleen, ze was gewend zelf haar boodschappen te doen. Op een dag gebeurt er iets waardoor dit niet meer kan. Ze wordt hiervoor afhankelijk van mensen in haar omgeving die (met liefde) zorgen dat zij haar boodschappen in...
Ondernemerscafé: Energieneutrale circulaire bedrijfsvoering

Ondernemerscafé: Energieneutrale circulaire bedrijfsvoering

Ondernemerscafe Woensdagavond 22 mei 2014 organiseerde Toldieks Belang weer een ondernemerscafé. Dit keer bij de familie Groot Roessink in Baak. Er wordt gewerkt met een mestscheider, een mestvergistingsinstallatie en ook wordt de restwarmte benut. Onder andere in...
Ondernemerscafé: Zonnepanelen

Ondernemerscafé: Zonnepanelen

Ondernemerscafe Zonnepanelen Op donderdagavond 14 november vond het vierde Ondernemerscafé van Toldieks Belang plaats. Deze keer werd de avond gehouden bij Verhey in Toldijk en ging het over zonnepanelen. Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig. Het was een informatieve...
Ondernemers café: oorsprong

Ondernemers café: oorsprong

Dit is een archiefstuk over het begin van het Ondernemerscafe De oorsprong van het ondernemerscafé ligt bij de inventarisatie voor een bedrijvenmarkt voor alle Toldiekse ondernemers. Toldieks Belang heeft begin 2013 alle ondernemers die ingeschreven staan bij de kamer...
Dorpsplan

Dorpsplan

Definitief eindrapport dorpsplan Toldijk Woensdag 16 januari 2013 is het eindrapport van het Dorpsplan van Toldijk gepresenteerd bij Den Bremer. Deze avond was druk bezocht en het formele gedeelte werd afgesloten met een lied: “Ode an Toldiek”. Na...
Dorpsplan

Aanzet en aanleiding Dorpsplan Toldiek

Op initiatief van Toldieks belang is in de zomer van 2011 een werkgroep van start gegaan om een plan te maken voor de toekomstige ontwikkeling van Toldijk. Tijdens een startbijeenkomst in De Bremer kregen de inwoners de gelegenheid om hun zegje te doen. Met deze input...