Sinds de oprichting van Toldieks Belang in 2006 heeft deze dorpsbelangenorganisatie zich jarenlang sterk gemaakt voor het realiseren van senioren- en starterswoningen in Toldijk.

Jarenlang was er een bouwstop in de gemeente Bronckhorst maar sinds 2019 kwamen er nieuwe mogelijkheden.
Daar is Toldieks Belang mee aan de slag gegaan. Dit heeft er toe geleid dat Architectenbureau Warc een plan ontworpen heeft en dat er ook CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) opgericht is om dit plan te realiseren.

Toldieks Belang, CPO “Wonen in Toldiek” en Warc hebben de afgelopen drie jaar heel veel werk verzet en nu hopen we dat de gemeente binnenkort groen licht gaat geven. Toldieks Belang, dfe CPO en Warc willen dit plan op dinsdag 29 november om 19.30 uur in Den Bremer aan de inwoners van Toldijk en andere belangstellenden presenteren.

De gemeente Bronckhorst zal die avond ook aanwezig zijn en zij zullen die avond aangeven wat de stand van zaken is en hoe en wanneer het dit plan gerealiseerd kan worden.