Lichtjesroute 2021

Lichtjesroute Toldiek Na het succes van afgelopen jaar ook dit jaar weer een lichtjesroute in Toldiek! De route is vanaf woensdag 15 december toegankelijk maar zal op woensdag 22 december zijn hoogtepunt kennen! Vind je het leuk om de route te rijden? Download dan...

Ondernemerscafé Voerwaarts

Neem een kijkje in de (voer-) keuken van Voerwaarts! 16 November, 20:00 uur. Toen August en Ronella Offenberg in 2015 de boerderij op Hoogstraat 7 kochten was er niet direct een lange termijn plan voor de versleten ligboxenstal. Vanuit hun bedrijf Voerwaarts in...

Voorlichtingsavond Windenergie

Voorlichtingsavond Windenergie 29-7-2021 Op 29 juli heeft Toldieks Belang een informatieavond georganiseerd met als onderwerp: windmolens. Aanleiding voor deze informatieavond was de geruchtenstroom die ontstaan was nadat Pure Energie een aantal landeigenaren rondom...

Voorlichtingsavond windenergie Bronckhorst

Voorlichtingsavond windenergie Bronckhorst   Beste bewoners van Toldijk, In de afgelopen weken zijn er meerdere artikelen in de Gelderlander en het Contact verschenen over mogelijke plaatsing van windmolens in Toldijk. Dit heeft onder een aantal bewoners voor de...
Toldijk in kerstsfeer uitslag!

Toldijk in kerstsfeer uitslag!

Wie de afgelopen weken door Toldijk gekomen is, zal het niet ontgaan zijn dat het dorp uitbundig versierd is. Dit heeft te maken met de oproep die Toldieks Belang gedaan heeft aan buurten en wagenbouwgroepen om Toldijk sfeervol te versieren. Aanleiding voor deze actie...
Toldiek in kerstsfeer!

Toldiek in kerstsfeer!

Beste buurten, Enige weken geleden ontvingen wij een brief waarin het idee geopperd werd om dit jaar met kerst, extra aandacht te schenken aan de kerstversiering en buitenverlichting. Aangezien we dit een mooi initiatief vinden, willen we ‘buurten’ uitdagen om dit...
Ruimte voor Wonen

Ruimte voor Wonen

De gemeente Bronckhorst wil dat iedereen, jong en oud, goed kan wonen en kan blijven wonen. Daarom is in juli 2019 de nieuwe woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ 2019-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit gaf voor starters en mensen die op zoek zijn naar...
We hebben een nieuwe website!

We hebben een nieuwe website!

Hier is dan onze nieuwe website! We hebben getracht alles wat overzichtelijker te maken, met een duidelijk menu bovenaan. Op Allerlei vindt u onderwerpen die spelen in Toldijk en op nieuws staan de  actuele onderwerpen.  De website is voorzien van een veilige slotje...