Aan alle leden van “Toldieks Belang”,
Het bestuur van “Toldieks Belang” wil u van harte uitnodigen voor haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op dinsdag 28 mei 2024 bij den Bremer.

We starten om 20:00

De agenda van de ledenvergadering zal er als volgt uitzien:
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen ledenvergadering 19-01-2023.
3. Bestuurszaken.
4. Financiën.
5. Acties 2023
6. Plannen 2024
7. Rondvraag.

8. Pauze.

9. Wonen in Toldiek.
10. Afsluiting