Toldieks belang

Oprichting . Vereniging . Bestuur . Dorpsplan

Oprichting Toldieks Belang

Tijdens de kleine kernen competitie van Radio Gelderland in 2006 krijgen Gerrit Garritsen en Jan Burgers het idee om een belangen vereniging voor Toldijk op te richten. Dit alles ingegeven door de gemeentelijke herindeling en de nieuw gevormde gemeente Bronckhorst waar de gemeente Steenderen in opging.

Vereniging

Op 19 januari 2007 is de vereniging “Toldieks Belang” opgericht.

Doelstelling

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de inwoners van Toldijk en haar directe omgeving ten einde de leefbaarheid te verhogen en de onderlinge band te versterken.

 

Doelen

a. het organiseren van bijeenkomsten waarin de belangen van de inwoners worden besproken;
b. het organiseren van bijeenkomsten met een feestelijk karakter;
c. het in en buiten rechte voeren van acties;
d. andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
e. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente en/of andere overheidslichamen en/of instellingen;
f. het tonen van betrokkenheid bij ontwikkelingen in de kern;
g. het voeren van procedures met betrekking tot de in deze statuten genoemde doelstellingen;
h. het houden van vergaderingen, hoorzittingen en/of andere bijeenkomsten;
i. het bevorderen van een goede onderlinge band tussen betrokkenen in de kern en in de omgeving van de kern.

Dorpsplan

In 2013 zijn bewoners samen met de gemeente, landschapsorganisaties en andere gebiedspartijen gestart met het project Dorp en Rand. De bedoeling van dit project is om het karakteristieke landschap rond de dorpen te behouden en te versterken. Voor zichzelf en toekomstige bewoners om goed te kunnen leven en voor bezoekers om er te kunnen ontspannen. Enkele projecten zijn: de bloeiende akkerranden, het plaatsen van bankjes om te genieten van het mooie uitzicht, herplanting op gemeentelijke en particuliere terrein.

De werkgroep bestaat uit de dorpsbelangen- organisaties van Toldijk, Steenderen, Baak, Olburgen/Rha en Bronkhorst, Historische Vereniging Steenderen, Wildbeheereenheid Steenderen, Agrarische Natuurvereniging ‘t Onderholt, LTO Noord afd. Bronckhorst en de gemeente Bronckhorst. Vanuit Toldieks Belang nemen twee bestuursleden deel aan deze bijeenkomsten.

Heeft u ideeën om de overgang van dorp naar buitengebied of het landschap te
verfraaien, neem dat contact op met Hermien of Anneke van Toldieks Belang. Dit kan via de contactpagina.

Het bestuur

Voorzitter

Jan Burgers

Vice voorzitter

Jeroen Jansen

Penningmeester

Hermien Groot Tjooitink

Secretaris

Dorien Brussen

Algemeen Bestuurslid

Gerrie Rap

Algemeen Bestuurslid

Dinand Garritsen

Algemeen Bestuurslid

Anneke Groot Roessink

 

Algemeen Bestuurslid

Rik Ringenier

Algemeen Bestuurslid

Rob Jolink

Word lid van Toldieks belang!

Ben je nog geen lid van Toldieks Belang en wil je dat wel graag worden, dan kan dat natuurlijk. Op deze manier draag je bij aan deze krachtige belangenbehartiger van ons prachtige dorp Toldiek! De contributie bedraagt € 1,00 per persoon.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier die u hiernaast uit kunt printen, invullen en opsturen naar info@toldieksbelang.nl