Voorlichtingsavond windenergie Bronckhorst

 

Beste bewoners van Toldijk,

In de afgelopen weken zijn er meerdere artikelen in de Gelderlander en het Contact verschenen over mogelijke plaatsing van windmolens in Toldijk. Dit heeft onder een aantal bewoners voor de nodige onrust gezorgd. Meerdere inwoners hebben contact opgenomen met bestuursleden van Toldieks Belang om aan te geven dat men zich hier zorgen over maakt. Aanleiding is dat een energiebedrijf contact gezocht heeft met grondeigenaren uit het gebied langs de Grote Beek en  financiële voorstellen heeft gedaan om windmolens te mogen plaatsen. Toldieks Belang heeft dit tijdens het laatste digitale collegebezoek kenbaar gemaakt bij B en W. Zij waren hier toen nog niet van op de hoogte.

Inmiddels heeft de gemeente een Beleidskader rondom de RES (Regionale Energiestrategie) opgesteld. In dit beleidskader is opgenomen dat er binnen de gemeente Bronckhorst maar één gebied is waar evt. windmolens mogen worden geplaatst en dat is in Eldrik. Volgens dit beleidskader mogen er in Toldijk dus geen windmolens geplaatst worden. We hebben als Toldieks Belang gemerkt dat ondanks dit Beleidskader de onrust nog niet weggenomen is. Dit hebben we ook voorgelegd aan B en W van Bronckhorst. Wethouder Hofman heeft tijdens het digitale collegebezoek aangeboden om mee te werken aan een voorlichtingsavond in Toldijk rondom dit beleid en een nadere toelichting te geven. We willen als Toldieks Belang graag gebruik maken van dit aanbod. Aanvankelijk is geprobeerd om een bijeenkomst te beleggen bij Den Bremer. De gemeente heeft echter aangegeven dit liever digitaal te willen doen, vooral vanwege de sterke toename van het aantal Corona-besmettingen.

Er wordt nu een digitale bijeenkomst belegd op donderdag 29 juli van 19.30 – 21.00 uur.

Om mee te kunnen doen aan deze meeting kunt u gebruik maken van onderstaande link:

https://bronckhorst1.whereby.com/29-juli-19.30-voorlichtingsavondwindenergie-nvt

(Dit overleg vindt plaats in het online platform Whereby.

De vergaderlink klikt u iets voor 19.30 uur aan (vanuit uw tablet, telefoon of laptop) en vervolgens komt u direct in de vergaderomgeving.
Let op:
De link werkt slechts via Google Chrome (op tablet, telefoon of laptop) . Indien u de link niet automatisch in Chrome opent, kopieer de link dan even naar Google Chrome. Daarnaast dient u (in de meeste gevallen) ook nog toestemming te geven om uw camera en microfoon aan te zetten.)

Onderwerpen die op deze avond aan bod komen zijn:

  • Wat is de RES
  • Wat is het beleid van de gemeente Bronckhorst rondom de RES / windenergie
  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom windmolens in Toldijk

We hopen door het organiseren van deze avond duidelijkheid te geven rondom windenergie in Bronckhorst en in te gaan op vragen rondom dit proces.

Bestuur Toldieks Belang