De gemeente Bronckhorst wil dat iedereen, jong en oud, goed kan wonen en kan blijven wonen.
Daarom is in juli 2019 de nieuwe woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ 2019-2025
vastgesteld door de gemeenteraad.
Dit gaf voor starters en mensen die op zoek zijn naar een levensbestendige woning de mogelijkheid om weer plannen te maken om in Toldijk te blijven wonen.

In februari 2020 is daarom het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kortweg CPO, ‘Wonen in Toldiek’ opgericht door een groep enthousiaste mensen. Het CPO heeft in februari samen met WARC
Architectuur & Ontwikkeling een plan ingediend en gepresenteerd bij de gemeente Bronckhorst.

Voor informatie kunt u zich wenden tot Yvonne te Kamp, secretaris (06-48022862)