Voorlichtingsavond Windenergie
29-7-2021

Op 29 juli heeft Toldieks Belang een informatieavond georganiseerd met als onderwerp: windmolens.
Aanleiding voor deze informatieavond was de geruchtenstroom die ontstaan was nadat Pure Energie een aantal landeigenaren rondom de Grote Beek benaderd heeft. Wethouder Paul Hofman van GroenLinks is uitgenodigd om een toelichting te geven rondom windenergie en antwoord te geven op een aantal vragen.

Hij laat aan de hand van een presentatie zien hoe de routekaart Energieneutraal tot stand is gekomen, deze routekaart is vertaald naar regionale doelstellingen. Voor de regio Achterhoek is het doel om 1,35 terawatt op te gaan wekken, waarbij 0,35 terawatt opgewekt kan worden door zonne-energie en 1,0 terawatt opgewekt moet gaan worden door zonnevelden en windenergie. Tevens legt hij uit dat vanuit de gemeente Bronckhorst in Eldrik een gebied is aangewezen voor de bouw van windmolens met een maximale tiphoogte van 150 meter. Mochten projectontwikkelaars op andere plaatsen in de gemeente Bronckhorst windmolens willen bouwen, dan zullen deze verzoeken door de gemeente afgewezen gaan worden. Ook geeft hij aan dat hij verwacht dat dergelijke verzoeken door de provincie afgewezen zullen worden omdat er een duidelijk en helder beleid door de gemeente Bronckhorst is afgesproken.

Tot slot geeft de wethouder aan, dat als er vragen zijn rondom windenergie, dat mensen deze gerust aan hem kunnen stellen.