Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ledenvergadering 10-04-2019
 3. Bestuurszaken

➢ Rooster van aftreden 2020:

 1. Yvonne te Kamp – opgevuld door Rik Ringenier.
 2. Anneke Groot Roessink – niet herkiesbaar.
 3. Janny Lenselink – opgevuld door Gerrie Rap- Roozen.

➢ Rooster van aftreden 2021:

 1. Jan Burgers – herkiesbaar.
 2. Rob Joling – herkiesbaar.

➢ Rooster van aftreden 2022:

 1. Dorien Brussen – herkiesbaar.

➢ Bestuursverkiezing: Het bestuur draagt Jordi Wesselink voor om in de opengevallen vacature te voorzien.

 1. Financiën

Kascontroles van afgelopen jaren zijn goedgekeurd door de kascommissie. We ontvangen ieder jaar 2780 euro subsidie van de gemeente. Na een paar jaar wat minder uitgegeven te hebben, zijn we bezig met een inhaalslag qua uitgaven. In 2019 ging subsidie naar: Flopbieb (Flophouse), Midwinterwandeltocht (SOT), Ondernemerscafé, AED en Bordspel (alle drie Toldieks Belang)
In 2020 ging subsidie naar: Midwinterwandeltocht (SOT), Oprichtingskosten CPO, AED, Bordspel, Website en Lichtjesroute (alle vier Toldieks Belang)
In 2021 ging subsidie naar AED, Bordspel, info-avond windmolens en Lichtjesroute (alle vier Toldieks Belang)
In 2022 ging subsidie naar Portaalbord reünie (De Rank), AED, Ondernemerscafé, Info-avond Wonen in Toldiek en Lichtjesroute (alle vier Toldieks Belang).
Contributie zal dit jaar weer geïnd worden. Bij bestaande leden € 10,00, voor nieuwe leden € 10,00. De contributie wordt geheven via een betaalverzoek.

 1. Acties 2022
 • Bouwen in Toldiek CPO + Informatie bijeenkomst; Toldieks belang houdt een vinger aan de pols in de overleggen met de gemeente, Warc en het CPO.
 • Ondernemerscafé; Heeft plaatsgevonden bij Voerwaarts. Goed bezochte avond.
 • Lichtjesroute; Heeft voor de derde keer plaatsgevonden. Wordt per jaar bekeken of hier een vervolg aan gegeven kan worden.
 • Whats app informatiegroep gestart; Oproep gedaan zodat mensen zich ook melden om lid te worden van deze groep. Meer aandacht besteden aan het bestaan van deze groep. Wellicht via de website of via de facebook pagina.
 • Verfraaiing van het dorp; Toelichting vanuit Dinand op de historische tegels. Idee is voortgekomen vanuit PROOST om de lantaarnpalen te versieren met bloembakken in de zomer. Helaas blijkt dit niet haalbaar ivm kosten en afspraken met gemeente en provincie. Alternatief is een variant op de historische tegels zoals deze in andere dorpen liggen. Toldieks Belang heeft gekozen voor borden. Dit in samenwerking met Bertus Rietberg. Momenteel worden de foto’s en de juiste informatie bij elkaar gezocht zodat de eerste borden gemaakt en geplaats kunnen worden. De verwachting is dat de eerste borden in 2023 geplaatst gaan worden.
 • Bordspel nieuwe bewoners; Alle nieuwe bewoners van Toldiek krijgen een bordspel aangeboden vanuit Toldieks Belang.
 1. Plannen 2023
 • Verfraaiing dorp Historische borden plaatsen.
 • Aanvragen subsidie
 • Lichtjesroute;
 • Wonen in Toldiek; Wordt voortgezet zoals afgesproken in de bijeenkomst van november. Jan zal toetreden tot het CPO.
 • Organiseren ondernemerscafé; Doel is om 1 a 2 maal per jaar een ondernemerscafé te organiseren.
 1. Rondvraag

– Het fietspad naar Steenderen toe is gefreesd en zal komende zomer hersteld gaan worden.
– MBT de AED een oproep om meer mensen zich aan te laten voor de AED cursus. Toldieks Belang zou de kosten voor deze avond op zich kunnen nemen. Oproep doen vanuit TB.
– Brandweer kan in de Hoogstraat de waterpunten niet vinden ivm de verzakking van het straatwerk. Wethouder Blauw maakt hier ook een notitie van.

 1. Pauze
 2. Energiebeleid en toelichting energieteam

Voorlichting vanuit gemeente Bronckhorst over het gemeentelijke energiebeleid. Onder andere zullen de subsidiemogelijkheden ten behoeve van verduurzaming besproken worden en de rol van het Energieteam.

 1. Sluiting.