Ondernemerscafe Zonnepanelen

Op donderdagavond 14 november vond het vierde Ondernemerscafé van Toldieks Belang plaats. Deze keer werd de avond gehouden bij Verhey in Toldijk en ging het over zonnepanelen. Er waren ongeveer 30 mensen aanwezig. Het was een informatieve avond waarbij volop vragen werden gesteld. Er werd een presentatie verzorgd door Jan Willem Bilderbeek van Verhey Toldijk over de systemen en de toepasbaarheid. Vervolgens volgde een presentatie van Rudolf Somsen van Countus over de financiële kant. Daarna werden de aanwezigen rondgeleid door het bedrijf van Verhey Toldijk en werd avond afgesloten met een borrel.

Jan Willem Bilderbeek, van Verhey Toldijk, beet de spits af deze avond. Hij vertelde eerst wat het bedrijf doet: Verhey Toldijk is totaalinstallateur en doet dak- en zinkwerk. Een greep uit de werkzaamheden die ze verrichten is het plaatsen en onderhouden van pompinstallaties, op het gebied van duurzame energie kun bij hen terecht voor zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en WKO-installaties en verder ontwerpen ze installaties, desgewenst met besturing op afstand en doen ze bronbemaling.

Daarna gaf Jan Willem uitleg over zonnepanelen. Hij gaf aan welke zonnepanelen op de markt zijn en wat het rendement per soort is. Er zijn diverse factoren van invloed op het rendement, zoals richting, hellingshoek, aantal zonuren, buitentemperatuur en montage. Zonnepanelen hebben de beste opbrengst als ze in de richting 5 graden ten westen van het zuiden worden geplaatst onder een hoek tussen de 30 en 60 graden en met voldoende ventilatie tussen dak en paneel. De ideale temperatuur is rond de 25 graden, daarboven geleidt het paneel minder goed. In de Achterhoek zijn per jaar ongeveer 1400 zonuren. Het rendement bij de panelen die momenteel het meest verkocht worden, is 16 tot 20 %.

De terugverdientijd, zonder fiscale voordelen en/of subsidies, bedraagt ongeveer 10 jaar. Hierbij wordt uitgegaan aan een oppervlak aan zonnepanelen, waarvan de opbrengst ongeveer gelijk is aan het energieverbruik en de huidige energieprijzen. Jan Willem Bilderbeek gaf aan dat de techniek nog volop in ontwikkeling is en dat er goed afgewogen moet worden of het niet meer oplevert om te zorgen voor energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie en energiezuinige verlichting of het plaatsen van een warmtepomp.

Vervolgens nam Rudolf Somsen, senior ondernemersadviseur van Countus, het woord. Countus is een bedrijf met een vestiging in Doetinchem, dat ondernemers op velerlei vlak kan ondersteunen, onder andere op het gebied investeringen in duurzame energie, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van personeelsmanagement, accountancy en juridische zaken.

Er is een aantal landelijke subsidies en de provincie Gelderland heeft een regeling, waarbij voor het verwijderen van asbest zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Daarnaast zijn er fiscale regelingen, waarvan gebruik gemaakt kan worden. Of het voor een bedrijf financieel aantrekkelijk is om zonnepanelen te plaatsen hangt sterk van de bedrijfssituatie af. Het is voor een ondernemers raadzaam om met een offerte in de hand, samen met zijn financieel expert door te rekenen of het voor zijn bedrijf financieel aantrekkelijk en haalbaar is om in zonnepanelen te investeren. Rudolf Somsen gaf een aantal vuistregels: gebruik geld dat je ‘over’ hebt, gebruik dus geen geld dat je voor je bedrijfsvoering nodig hebt of geleend geld. En stel voor je zelf vast hoe lang de terugverdientijd mag zijn die je er voor over hebt. Hij benadrukte dat op dit moment het meer loont om eerst te investeren in zo groot mogelijke besparing op het energieverbruik, dan in het plaatsen van zonnepanelen.

Na de interessante presentaties werden de aanwezigen in kleine groepen door het bedrijf geleid en werd de avond afgesloten met een borrel.