Aardgasvrij wonen in Toldijk

Inleiding

Nederland gaat langzaam maar zeker afscheid nemen van aardgas als warmtebron en voor andere doeleinden. Dat wordt een hele uitdaging en één ding is zeker: samen met bewoners gaan  gemeenten, provincies, waterschappen en verschillende andere partijen een rol spelen in deze overgang.

Niemand weet precies hoe dit moet. Er zijn vele manieren om het voor elkaar te krijgen. De gemeente Bronckhorst gaat dit oppakken samen met de inwoners. Om uit te vinden hoe dit kan worden uitgevoerd, organiseert de gemeente Bronckhorst samen met Toldieks Belang een bijeenkomst om te oefenen in aardgasvrij denken. Toldijk is daarvoor uitgekozen, omdat hier één van de oudste gasnetten in de gemeente ligt.

Door het spelen van een spel gaan we uitzoeken wat de consequenties zijn van het einde van het aardgastijdperk. Wie heeft welke rol? Wie is wanneer aan zet? Wat kan je van je verschillende partijen verwachten. Welke keuzemogelijkheden zijn er en wie maken die keuzes en op basis waarvan.

Doel

Het doel is enerzijds dat bewoners:

  • inzicht krijgen in aardgasvrij wonen; wat betekent dat voor de buurt en voor de bewoners zelf; wie moet wat doen en waarom? Hoe kan je je als bewoner nu al op de ontwikkelingen voorbereiden?
  • weten welke organisaties een rol spelen
  • weten hoe de afstemming en samenwerking daarmee kan zijn?

Anderzijds is het doel dat de gemeente:

  • inzicht krijgt in de vragen, eisen, wensen van bewoners,
  • duidelijker op het netvlies krijgt wat en wie er nodig zijn om de overgang naar een aardgasvrije gemeente te laten slagen.

Programma

19.00 – 19.30  Inloop met een kop koffie

19.30 – 19.40  Welkom en opening door gemeente en vertegenwoordiger van Toldiek Belang

19.40 – 20.00  De beschrijving van het dorp

20.00 – 20.30  De bewoners aan het woord: vragen, wensen, eisen, twijfels etc. van bewoners op idee van een aardgasvrije wijk

20.30 – 20.45 Pauze

20.45 – 21.15 Het kaartspel “Route naar een aardgasvrije dorp”

21.15 – 21.30 Nabespreking en afsluiting

Aan de eerste 50 gasten deelt de gemeente een Energydisplay uit.

Namens Gemeente Bronckhorst en Toldieks Belang wordt u van harte uitgenodigd om uw stem te laten horen.