Ondernemerscafe

Woensdagavond 22 mei 2014 organiseerde Toldieks Belang weer een ondernemerscafé. Dit keer bij de familie Groot Roessink in Baak.

Er wordt gewerkt met een mestscheider, een mestvergistingsinstallatie en ook wordt de restwarmte benut. Onder andere in huis. Doel is: Een energieneutrale circulaire bedrijfsvoering.

Hieronder een stukje uit een persbericht:
Meerwaarde mest benutten door moderne technieken
Familie Groot Roessink uit Baak gebruikt moderne technieken om mest en de bestanddelen daarvan optimaal te benutten. Daarmee willen de melkveehouders mest tot meerwaarde brengen. Zo wordt een deel van de mest ontrafeld.
Anton Groot Roessink runt samen met zijn vrouw Anneke, zoon Ton en partner Kim een melkveebedrijf in Baak. Enkele medewerkers dragen ook hun steentje bij in de onderneming met 160 koeien, die worden geweid. Het bedrijf heeft 91 hectare grond, waarvan 74 hectare gras en de rest mais.
De familie ruilt grond met een akkerbouwer en doet aan derogatie. Doordat een deel van het areaal bestaat uit fosfaatfixerende gronden, waarbij extra fosfaatruimte ontstaat, is stikstof uit dierlijke mest binnen de gebruiksnormen de beperkende factor. Zo moet, op basis van stikstof, zo’n 1.000 kuub mest worden afgevoerd. Hiermee verlaat 1.500 kilo fosfaat onnodig het bedrijf, wat de grond verder uitmergelt.

Voor dit ondernemerscafé waren naast alle ondernemers ook alle andere leden van Toldieks Belang uitgenodigd.  Ben je nog geen lid, dan kun je dat uiteraard alsnog worden.