Notulen Jaarvergadering 19-1-2023

Notulen Jaarvergadering 19-1-2023

Agenda: Opening door de voorzitter Notulen ledenvergadering 10-04-2019 Bestuurszaken ➢ Rooster van aftreden 2020: Yvonne te Kamp – opgevuld door Rik Ringenier. Anneke Groot Roessink – niet herkiesbaar. Janny Lenselink – opgevuld door Gerrie Rap- Roozen. ➢...
Buddy to Buddy Bronckhorst

Buddy to Buddy Bronckhorst

Binnenkort start Buddy to Buddy Bronckhorst een nieuwe matchingsronde. De organisatie zoekt mensen die in vier maanden tijd een nieuwe dorpsgenoot, iemand die naar Nederland gevlucht is, willen leren kennen. Samen ga je leuke dingen doen en leer je elkaars cultuur...
Bijeenkomst Wonen in Toldiek

Bijeenkomst Wonen in Toldiek

Op 29 november is een drukbezochte bijeenkomst geweest en dit zijn de verslagen van die avond. Notulen bijeenkomst wonen 29 november Downloaden Bijlage A Voorlichting presentatie Wonen in Toldiek Downloaden Bijlage B presentatie gemeente Bronckhorst Downloaden...
Lichtjesroute 2022!

Lichtjesroute 2022!

Meld jouw buurt voor 1 december aan bij Hermien groot Tjooitink. Aanmelden kan via de mail: m.franken490@upcmail.nl. In de aanmelding graag het IBAN nummer vermelden waar de tegemoetkoming van €150,- naar overgemaakt kan worden en de locatie van de versiering. Kies...

Wonen in Toldiek

Sinds de oprichting van Toldieks Belang in 2006 heeft deze dorpsbelangenorganisatie zich jarenlang sterk gemaakt voor het realiseren van senioren- en starterswoningen in Toldijk. Jarenlang was er een bouwstop in de gemeente Bronckhorst maar sinds 2019 kwamen er nieuwe...

Ondernemerscafé Voerwaarts

Neem een kijkje in de (voer-) keuken van Voerwaarts! 16 November, 20:00 uur. Toen August en Ronella Offenberg in 2015 de boerderij op Hoogstraat 7 kochten was er niet direct een lange termijn plan voor de versleten ligboxenstal. Vanuit hun bedrijf Voerwaarts in...

Voorlichtingsavond Windenergie

Voorlichtingsavond Windenergie 29-7-2021 Op 29 juli heeft Toldieks Belang een informatieavond georganiseerd met als onderwerp: windmolens. Aanleiding voor deze informatieavond was de geruchtenstroom die ontstaan was nadat Pure Energie een aantal landeigenaren rondom...

Voorlichtingsavond windenergie Bronckhorst

Voorlichtingsavond windenergie Bronckhorst   Beste bewoners van Toldijk, In de afgelopen weken zijn er meerdere artikelen in de Gelderlander en het Contact verschenen over mogelijke plaatsing van windmolens in Toldijk. Dit heeft onder een aantal bewoners voor de...
Ruimte voor Wonen

Ruimte voor Wonen

De gemeente Bronckhorst wil dat iedereen, jong en oud, goed kan wonen en kan blijven wonen. Daarom is in juli 2019 de nieuwe woonvisie ‘Ruimte voor wonen in Bronckhorst’ 2019-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit gaf voor starters en mensen die op zoek zijn naar...
Buurtpreventie

Buurtpreventie

Beste inwoners van Toldijk, Inwoners hebben een enveloppe gehad  van ToldieksBelang. Hierin vondt u een sticker met het logo van de buurtpreventieapp, een sticker met daarop kort de instructie (SAAR) en een brief waarin alles wordt toegelicht. Deze kunt u terug vinden...