Wie de afgelopen weken door Toldijk gekomen is, zal het niet ontgaan zijn dat het dorp uitbundig versierd is. Dit heeft te maken met de oproep die Toldieks Belang gedaan heeft aan buurten en wagenbouwgroepen om Toldijk sfeervol te versieren. Aanleiding voor deze actie was een brief die Toldieks Belang kreeg van een aantal buurtbewoners van de Russerweg. In deze brief werd gevraagd of Toldieks Belang niet een kerstboom wilde sponsoren die geplaatst zou worden op het Rondje aan de Russerweg. De achterliggende gedachte was om het dorp in deze moeilijke tijd wat op te fleuren. Het bestuur van Toldieks Belang vond dit een prachtig initiatief maar besloot om niet specifiek één straat te sponsoren maar het hele dorp. Alle deelnemende buurten / wagenbouwgroepen mochten voor € 100,00 kerstverlichtingskosten declareren als aanmoedigingspremie bij Toldieks Belang. In totaal hebben 13 groepen gereageerd en het resultaat overtreft alle verwachtingen.  Het dorp ziet er schitterend uit! Het bestuur van Toldieks Belang wil iedereen enorm bedanken voor hun inzet en creativiteit.

Op 16 december is er een jury langs alle straten en objecten gegaan en hebben deze beoordeeld. Zij kwamen tot de volgende uitslag:

1e plaats: ’t Venne
2e plaats: twee winnaars nl. Hoogstraat (begin) en de Spekkinkstraat
3e plaats: Z.E. weg – de rotonde.

De winnaars krijgen binnenkort een prijs uitgereikt. Het is een bijzondere prijs  nl. het eerste exemplaar van een nieuw spel: Toldiek an toafel. Dit spel is ontwikkeld door Tijn Spekkink en Dinand Garritsen en gaat over de geschiedenis, gewoonten en gebruiken in Toldijk. Dit spel is vooral bedoeld om te spelen met nieuwkomers in het dorp om op deze manier kennis te maken met het leven in Toldijk.

Deze verlichtingsactie heeft in de pers ook al verschillende reacties opgeroepen, o.a. in de Gelderlander en op radio Gelderland. Ook is deze actie aangemeld bij de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Oranjefonds en de Provincie Gelderland. Dit samenwerkingsverband wil projecten sponsoren om de leefbaarheid in de dorpen en steden van Gelderland te bevorderen. Deze Leefbaarheidsalliantie heeft een bedrag van € 750,00 toegekend aan Toldieks Belang. Dit bedrag zal verdeeld worden over alle deelnemende groepen. Dit kan dan weer een mooie aanzet zijn om ook volgend jaar Toldijk weer fraai te versieren. Toldijk, gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!!

Jan Burgers, Voorzitter Toldieks Belang