Achterhoeks Planetarium

Wie onder de toegangspoort doorloopt begint aan een reis over de Aarde, door de tijd, naar verleden en toekomst, naar sterren en planeten. Henk Olthof noemde het zelf  'een uit de hand gelopen hobby'

Geschiedenis

In de loop van de afgelopen decennia is door Henk Olthof een uitgebreid en ingenieus functionerend planetarium gebouwd. Hier kunnen geïnteresseerden een rondleiding krijgen en zien hoe het planetenstelsel in elkaar steekt. Met de dood van dhr. Olthof in 2010 is de toekomst van het planetarium op de tocht komen te staan. Daarom is op initiatief van Toldieks Belang een stichting opgericht die met vrijwilligers probeert het planetarium draaiende te houden.  In het bestuur van de Steunstichting Achterhoeks Planetarium hebben minimaal  één lid van de fam. Olthof zitting en is Toldieks Belang vertegenwoordigd tenminste één lid. Het planetarium is en blijft eigendom van de fam. Olthof.

Coöperatiefonds Rabobank

Om het planetarium in stand te kunnen houden, was er veel geld nodig om in de noodzakelijke voorzieningen en achterstallig onderhoud te kunnen voorzien. Daarom is bij het cooperatiefonds van de Rabobank subsidie aangevraagd door Toldieks Belang.

Een meerderheid van de leden van de Rabobank heeft op ons project  gestemd zodat Toldieks Belang met het project 'Instandhouden en onderhouden van het Achterhoeks Planetarium' volop en maximaal in de prijzen viel. Het totale bedrag dat ons project mocht ontvangen is hiermee uitgekomen op € 10.750,-     

Rondleiding

Indien u geïnteresseerd bent in een rondleiding kunt u contact opnemen met een van de vrijwilligers via onderstaande website.

Voor meer informatie kijk op www.achterhoeksplanetarium.nl