Dorpsplan

Toldijk, 25 oktober 2012

 

Concept Dorpsplan Toldijk gereed

Op woensdag 7 november houdt de dorpswerkgroep van Toldijk een klankbordbijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor genodigden. Alle mensen die tot nu toe in nauw contact staan met de leden van de dorpswerkgroep zijn benaderd om te komen praten over het concept dorpsplan.

 

Wat voorafging

Het bestuur van ToldieksBelang heeft in 2011 een Dorpswerkgroep geïnstalleerd die de opzet en uitwerking van een dorpsplan voor Toldijk op zich heeft genomen. In dit dorpsplan wordt vastgelegd welke ontwikkelingen in de nabije toekomst de inwoners van Toldijk  voor de leefbaarheid van hun dorp en het buitengebied van belang vinden.

In dat kader is op 9 november 2011 een startbijeenkomst gehouden om commentaar en ideeën in kaart te brengen. Dit is uitgewerkt in een concept-rapportage; deze staat hierboven.

 

De volgende stappen

Het is belangrijk dat niet alleen zoveel mogelijk Toldiekers een bijdrage leveren aan deze toekomstvisie, maar dat deze ook een breed draagvlak heeft bij de gemeente en andere voor het dorp belangrijke organisaties.

De gemeente en deze organisaties zijn daarom uitgenodigd op deze klankbordbijeenkomst.

Maar U als inwoner van Toldijk kunt ook zeker nog een steentje bijdragen. Hierboven staat het concept dorpsplan en kan gedownload worden. Indien u opmerkingen, tips of andere suggesties heeft, dan vernemen wij dit graag. Dit kan per email of telefonisch.

Met de resultaten van de klankbordbijeenkomst en van de inwoners kan de dorpswerkgroep daarna aan de slag om het dorpsplan vast te stellen. Door deze manier van werken is er alle vertrouwen dat zo’n plan realistisch is en grote kans van slagen heeft!

 

telefoon voorzitter dorpswerkgroep Jeroen Janssen

06-20540518