Veiligheid

Veiligheid heeft in Toldijk vooral betrekking op verkeersveiligheid. Aan de rotonde is in de loop der tijd al gesleuteld, maar het kan toch nog beter. De werkgroep ontwikkelt ook voorstellen voor de verlichtingssituatie,  de verkeerssituatie op de Hoogstraat, de kinderoversteekplaats en het onderhoud.