Ondernemerschap

Het gemeentelijke industrieterrein voorziet in de behoefte aan bedrijfsruimte, maar in de bestaande bebouwing zou volgens de werkgroep ook nog ruimte gevonden kunnen worden. Door dit te specificeren zal duidelijk worden of die potentie er inderdaad is en ook benut kan worden.

Overleg met de gemeente is in het kader van dit plan voor de toekomst zeker ook geboden wat betreft de geldende beperkingen voor het maken van buitenreclame. Al langer dan vandaag zijn ondernemers daar niet echt gelukkig mee.