Wonen en Leven

Er is wel een behoefte aan woningen voor starters, maar vooral aan meer differentiatie van het aanbod als geheel.

Aandachtpunten voor de leefsituatie in het algemeen zijn:  onderhoud van de groenvoorzieningen, de speelgelegenheid voor kinderen en - plaatselijk – wateroverlast.