Algemene Ledenvergadering Toldieks Belang

Publicatiedatum: 27-03-2018

Toldijk 15-03-2018. 

Aan alle leden van “Toldieks Belang”,

 

Het bestuur van “Toldieks Belang” wil u van harte uitnodigen voor haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op dinsdag 10 april 2018 om 20.00 uur in Den Bremer.

Toldieks Belang heeft zich afgelopen jaar ook weer flink ingezet voor ons mooie dorp in de Achterhoek. Natuurlijk willen wij onze inwoners op de hoogte houden van de ontwikkelingen die er zijn gebeurd, gaande zijn of er aan zitten te komen.

Hiervoor hebben we natuurlijk onze website www.toldieksbelang.nl waar informatie op staat, maar graag willen we jullie ook weer bij praten en de mogelijkheid geven tot het stellen van vragen.

Daarom vindt er op dinsdag 10 april bij Den Bremer de Algemene Ledenvergadering plaats van Toldieks Belang.

Op deze avond zullen wij als Toldieks Belang vertellen wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan, wat in ontwikkeling is en wat er komen gaat. Een belangrijk item zal zijn: starterswoningen voor jongeren in Toldijk. Dit is direct ook een oproep aan alle jongeren uit Toldijk. Als jij interesse hebt in een starterswoning, laat het dan aan ons weten en kom 10 april ook! Daarnaast vindt er een bestuurswisseling plaats en is er de gelegenheid voor het stellen van vragen.

Na de pauze zal Bertus Rietberg vertellen over “OUD TOLDIEK” als lid van de historische vereniging Steenderen.

Geïnteresseerd? Kom 10 april om 20:00uur naar Den Bremer!

 

Agenda:

Opening door de voorzitter.

Notulen ledenvergadering 18-04-2017.

Bestuurszaken:

  •  Rooster van aftreden

Aftredend in 2018:

Jacqueline Rekswinkel – aftredend, niet herkiesbaar.

  •  Bestuursverkiezing:

Het bestuur draagt Dorien Brussen voor om in de opengevallen vacature te voorzien. Tegenkandidaten kunnen zich tot 6 april 2018 melden bij het secretariaat van Toldieks Belang.

Jaarverslagen diverse werkgroepen:

Financiën:

  • Financieel jaarverslag 2017
  • Vaststelling contributie 2018
  • Begroting 2018.

Plannen 2018.

Stand van zaken glasvezelnetwerk.

Starterswoningen voor jongeren in Toldijk.

Rondvraag.

Pauze.

Bertus Rietberg geeft een presentatie over de Historische Vereniging Steenderen. Hij komt vertellen over "Oud Toldiek"!

Sluiting.