Subsidie beschikbaar voor ToldieksBelang

Publicatiedatum: 23-12-2015

Ideeën voor gebruik subsidiegeld

Jaarlijks verstrekt de gemeente Bronckhorst aan de belangenverenigingen ruim € 2500,- om te besteden aan kleinschalige activiteiten.

Toldieks Belang is op zoek naar goede ideeën om deze subsidie te besteden in 2015 en 2016. Het gaat om kleinschalige activiteiten die de hele Toldiekse gemeenschap ten goede komen. In voorgaande jaren is er bijvoorbeeld subsidie gegaan naar: de klok op Den Bremer, coulissen, een speeltoestel, bankjes, de Midwinterwandeltocht en de Flopbieb.

Hebt u een goed idee waar we mee aan de slag kunnen, geef dit dan door aan één van de bestuursleden van Toldieks Belang.