Ongeregistreerd grondgebruik

Publicatiedatum: 16-10-2014

Beste bewoners van Toldijk en omstreken, 

Onze kerncontact functionaris schreef het volgende aan ons: 

"Ik wilde jullie informeren dat mijn collega’s van handhaving de komende jaren ongeregistreerd grondgebruik gaan aanpakken. Het ongeregistreerd grondgebruik is voor de gehele gemeente geïnventariseerd, en per kern worden bewoners hierover aangeschreven.

Vorig jaar is er in Drempt en Baak een pilot geweest. De ervaringen hiervan zijn verwerkt in een verbeterde werkwijze.

 

Het ongeregistreerd grondgebruik in Toldijk wordt de komende tijd opgepakt.

 

Bijgevoegd tref je de informatiefolder aan, waarin wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn.

Mochten jullie naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, kan je contact opnemen met mijn collega Dick Flierman of André Colenbrander.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nienke Droppers

Afdeling Ontwikkeling

Wonen en werken”

 

Deze folder kun je downloaden door op de volgende link te klikken:

"\"\\"\\\\"\\\\"\\"\""folder gemeente ongeregistreerd grondgebruik.pdf