Algemene Ledevergadering ToldieksBelang 13 mei 2013

Publicatiedatum: 13-05-2013

Notulen ALV 17 april 2012.docToldijk, 15-04-2013

 

Aan alle leden van “Toldieks Belang”,

 

Het bestuur van “Toldieks Belang” wil u van harte uitnodigen voor haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op maandag 13 mei 2013 om 20.00 uur in Den Bremer.

Inwoners uit Toldijk en omgeving die nog niet lid zijn maar wel interesse hebben zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Hieronder de agenda voor 13 mei en in de bijlage de notulen van vorig jaar.

 

 

Agenda:

 

 1. Opening      door de voorzitter
 2. Notulen      ledenvergadering 17-04-2012
 3. Bestuurszaken:
 • Rooster van aftreden

      Aftredend in 2013:

Henk Helmink  -  herkiesbaar

Jan Burgers  -    herkiesbaar

 

 • Bestuursverkiezing:Tegenkandidaten kunnen zich tot 10 mei melden bij het secretariaat van Toldieks Belang. Bij geen tegenkandidaten zijn Jan en Henk automatisch herkozen
 • Jaarverslag Toldieks Belang 2012 /2013
 • Vernieuwde website
 • Overleg met gemeente
 • Financieel jaarverslag 2012
 • Vaststelling contributie 2013
 • Begroting 2013/2014
 • Kascontrôle
 1. Jaarverslagen      diverse werkgroepen
 2. Financiën:
 1. Plannen 2013/2014     
 2. Rondvraag
 3. Pauze
 4. Presentatie      Sportvoorzieningen Bronckhorst-West door Rieks Eggens
 5. Sluiting